Előző
Text Box: Felső kép: A magyaróvári Magyar Királyi Polgári Leányiskola első tantestülete (1899)
Felső sor: (balról-jobbra) Steffek Ferenc (rajz) Bizzer Mihály (hitokt.) Scheitz Mihály (ének) Schilhan Marcel (hitokt.)
Középső sor) Kőhlerné Ertl Aranka, Manninger Mihály (plébános, az iskolaszék elnöke) Horváth Katinka
Alsó sor: Lengyel Klára, Vass Márta. A kép bal szélén Vass Márta képe kiemelve.  (A képet Pauker István  igazgató úrtól kaptuk.)
Az alsó képeken bal oldalt Vass Márta, az 1926-ban,  mellette 1936-ban készült tablóképekről. Jobb oldalt K. M. tanuló emlékkönyvében a tanárnők bejegyzése,  az utolsó Vass Márta aláírása. (Kiegészítések: 1. oldalhoz.)
Text Box: Kiegészítések a mosoni zsidóság emlékeihez, emlékezéseihez. Mellékletek.
Text Box: 162