Előző
Text Box: Kiegészítések a mosoni zsidóság emlékeihez, emlékezéseihez. Mellékletek.
Text Box: A M. kir. Honvéd állomásparancsnokság. 194. Szám. Ápk.-0944. számú levele és a  hátoldala, Mosonmagyaróvár megyei város iktatásával. A tábor felállításának időpontjában az egész országban folyamatban volt a zsidók gettóba zárása. Túlélőktől tudjuk, kerültek ide a mosoni gettóból besorozottak, akiket Hegyeshalomba vezényeltek munkára. Kerültek ide vasváriak Kőszegen keresztül, akiket a mosoni Kühne gyárba vittek munkára. A bori csoportokból is tartózkodott itt több napig, annak a csoportnak a maradványa akik túlélték az abdai vérengzést.  Annyi bizonyos, a volt Magyaróvári Lőporgyár elhagyott, részben romos épületeit felhasználták a jogfosztott zsidó tömegek gyűjtő és szálláshelyéül. Jogosnak tartjuk felvetni, hogy ennek teljes körű feltárása nincs elvégezve. A hazai holokauszt megismerését jelentősen elősegítené a hiány pótlása. (424. oldalhoz.)
Text Box: 161