Előző
Text Box: Kiegészítések a mosoni zsidóság emlékeihez, emlékezéseihez. Mellékletek.
Text Box: Az 1944 őszi Bp.-Hegyeshalom munkaszolgálatos gyalogmenetes csoportok egyik éjszakázó helye az épület pincéjében, kb.300-400 főre.
Text Box: Régi bauxitgyári út. Ezen az úton hajtották a csoportokat, az éjszakáztatás után Text Box: A 3-4000 fős gyűjtőtábor és éjszakai szálláshely épületei.
Text Box: Ebben az épületben rejtőzködött 2-3 héti a táborból megszökött Fischer Imre, Máthé nevű épületőr segítségével.
Text Box: Templom
Text Box: A lengyári munkaszolgálatos század szállása. A 2000 m.kir. Szakképzetségü m. szolgálatos táborparancsnokság 0944. 05. 16-tól. A lengyári m. sz. zászlóalj parancsnoksága Vácról, 1944 őszétől.
Text Box: Báger-tó
Text Box: Liszt F. utca.
Text Box: Fertő sor.
Text Box: Hanság u.
Text Box: A volt Magyaróvári Ipartelepek RT. területén 1944-45-ben elhelyezett zsidó üldözöttek létesítményei, Kováts I. 1941.es térképe alapján. Az üldözöttek menetét a régi bauxitgyári  és a mai Barátság úton keresztül hajtották a hegyeshalmi útra. A mai Barátság u. 29-31. számú irodák ablakából kinézve ismerte fel a telep gondnoka Szabó úr a hajtott csoportban Dr. Havas Bélát a műselyemgyár vezérigazgatóját. Tisztviselő társai vissza akarták tartani, mert féltek, de mivel ő munkakapcsolatai révén jól ismerte, becsülte, és nagyra tartotta Havas Bélát, hozzá lépett, és megkérdezte, mit segíthet? Ő kis élelmet kért, Szabó úr vissza sietett az irodájába, kihozta tízóraiját és átadta Havasnak. Ugyancsak az ő tudtával bújtatta és élelmezte Fischer Imre helyi lakos m. szolgálatost Máthé nevű telepi épület őr. Sajnos Fischer Imre 2-3 hét után visszament a táborba, ahonnan egy nap múlva elvitték és elpusztult Mauthausenben. Ebből a táborból került a Kühne gyári munkaszolgálatosok közé Réhberger I. Rósenberger J. és Weiner A. nyolc társával Hegyeshalomba. (283, 306, 317, 318, 375, 404, 416, oldalakhoz.)
Text Box: Vasút Hegyeshalom felé.
Text Box: 160